Laddar

Immunförsvaret

Immunförsvaret utgörs bland annat av vita blodkroppar som skyddar oss mot infektioner  oavsett om infektionen orsakat av virus, bakterier, svamp eller av parasiter.

Av rent praktiska skäl delar man in kroppsförsvaret i två delar. Det Ospecifika immunförsvaret  föds vi med och tillhör det basala försvaret.  Det utgörs bla  slemhinnor, hud och magsaft. Deras ogästvänliga  miljö gör det svårare för bakterier, virus etc att ta sig igenom och in i kroppen.

Det Specifika immunförsvaret är inte medfött utan utvecklas när vi möter nya smittämnen och det bildas minnesceller. Rent funktionellt är det Specifika immunförsvaret uppbyggt av två slags vita blodkroppar:

B–lymfocyter som bildar antikroppar och T-lymfocyter som kan känna igen speciella antigener som den tidigare utsatts för.

Ett försvagat immunförsvar kan vara medfött, men även förvärvat av återkommande infektioner. Det innebär att vita blodkroppar arbetar ineffektivt, och med brist på vissa gammaglobulin. Vi rekommenderar enligt naturmedicinsk metod att man i samband med antibiotikakur även intar tarmbakterier för att normalisera tarmfloran. De kroppsvänliga bakterierna kan bli sjukdomsalstrande om de sprider sig till ställen där de inte ska vara. Tex tarmbakterier kan ge upphov till urinvägs infektion. Bakterier i munhålan kan nå blodbanan och och ge exempelvis reumatiska besvär. Detta kan gynnas av att den ömtåliga balansen mellan kroppens slemhinnor och bakterieflora rubbas av tex förstoppning, otillräckligt med sömn eller fysisk utmattning.

Vetenskapliga studier har visat på att bla Vitlök har en antibiotisk verkan vid infektioner. Kollodialt silver har i flera hundra år använts för att påverka immunförsvaret och dödar bakterier, virus och svamp. Kollodialt silver föll i glömska när antibiotikan upptäcktes.

 

Visar 1-11 av 11 artiklar

Produkter